Tin hoạt động   ->   Hoạt động cấp Huyện

Ngày đăng tin: 08-10-2019

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số:       -KH/ĐTN-BTC.KT ngày      tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau:

 

I. Đại biểu dự Đại hội

- Tất cả đoàn viên: đối với Đại hội đoàn viên;

- Đoàn viên được triệu tập (bầu chọn từ các chi đoàn): đối với Đại hội đại biểu.

- Những trường hợp đoàn viên đang bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không được tham dự Đại hội.

  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Tháng 3/2020: Tháng của Thanh niên - Tuổi trẻ huyện Bình Chánh sẵn sàng
Huyện Bình Chánh tuyên dương 58 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019 (Phạm Mai)
Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hội thi tay nghề thanh niên "Bàn tay vàng" năm 2019
Khánh thành Cầu Kênh B0
Mô hình Khu dân cư, Ấp, Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội
Tuổi trẻ Bình Chánh tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện
Xây dựng mới 05 Khuôn viên xanh
Bình Chánh: Công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020 và triển khai đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021
Bình Chánh: Công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020 và triển khai đăng ký thực hiện Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2021